Aanvraagformulier Warmtepompen

  Persoonlijke gegevens

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres:

  Technische gegevens

  Hoe oud is uw woning?

  Is uw woning geïsoleerd? JaNee

  Zo ja, welke aanpassingen zijn er gedaan?

  Wat is de oppervlakte van uw woning in M2?

  Wat voor glas zit er in de ramen van uw woning?

  Is er vloerverwarming? Zo ja, wanneer is deze geïnstalleerd?

  Zijn er convectorputten in de woning? Zo ja, hoeveel?

  Heeft u thermostaten in uw woning? Zo ja, hoeveel?

  Hoeveel radiatoren heeft u in uw woning?

  Zijn uw radiatoren geschikt om op lage temperatuur te stoken? JaNee

  Welk merk/type ketel hangt er in de woning en uit welk bouwjaar is deze?

  Waar hangt de ketel in de woning?

  Heeft u zonnepanelen? Zo ja, hoeveel?

  Welk merk/type omvormer (Serie of parallel)?

  Wat is uw gasverbruik per jaar?

  Wat is uw elektraverbruik per jaar?