Een zonnige beslissing: een blik op de investering in zonnepanelen

Het is een populair fenomeen: zonnepanelen op je dak. Buiten het feit om dat het bijdraagt aan de milieubescherming, is het opwekken van stroom door middel van zonnepanelen een goede manier om je energierekening fors te verlagen. Een veelvoorkomend misverstand is dat de aanschaf en installeren van zonnepanelen altijd een aanzienlijke financiële uitgave met zich meebrengt. 

Het Nationaal Warmtefonds

Het is mogelijk om bij Het Nationaal Warmtefonds een lening aan te vragen voor de aanschaf van zonnepanelen. Het Warmtefonds is een stichting zonder winstdoelstelling. Er wordt gestreefd naar de laagste rentetarieven en zo goed mogelijke leningsvoorwaarden. In specifieke gevallen is het zelfs mogelijk om een renteloze lening af te sluiten. De laatste jaren zijn de aanvragen voor een lening bij Het Warmtefonds fors gestegen.

De maandelijkse aflossing kan voor een groot deel betaald worden met het bedrag dat bespaard wordt op de energierekening. Het brengt ook een zekerheid met zich mee: je bent niet meer afhankelijk van variabele energieprijzen.

Lenen voor energiebesparende maatregelen lijkt dus helemaal niet zo verkeerd.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Geen btw

Sinds 1 januari 2023 valt de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning onder het nultarief bij de belastingdienst: je betaalt dus geen btw voor je zonnepanelen. Dit gegeven scheelt al fors bij de prijs die betaald moet worden voor de panelen. 

Salderingsregeling

Het kabinet had plannen gemaakt om de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 af te bouwen naar 0%. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel verworpen, waardoor de salderingsregeling blijft bestaan.

De salderingsregeling houdt in dat je zelf opgewekte elektriciteit terug kan leveren aan het net. De jaarlijks opgewekte elektriciteit wordt weggestreept tegen het jaarlijkse verbruik. Er hoeft geen belasting over betaald te worden. Dus bij een hogere opwekking dan een verbruik, ontvang je een vergoeding voor het overschot. 

De garantie op onze zonnepanelen is 25 jaar. Door de terugverdientijd van ongeveer 3,5 jaar, haal je de investering er dus zeker uit.