Student Experience hotel Amsterdam

Bij het Student Experience hotel Amsterdam (locatie Minervahaven) hebben wij 205 zwarte JA Solar 410 wP zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen zijn aangesloten op twee SMA omvormers. Het totale vermogen van de installatie is 84.050 WattPiek. Hiermee wordt een jaarlijkse opbrengst van circa 75.645 kWh verwacht.